Selska cesta 119., Zagreb

Nositelj

Zajednica braniteljskih zadruga

Zajednica braniteljskih zadruga je jedinstvena udruga osnovana 2007. godine koja okuplja pojedince, hrvatske branitelje i članove braniteljskih zadruga.

Zajednica, sa sjedištem u Zagrebu, djeluje na području cijele Hrvatske te predstavlja logičan nastavak razvoja pomoći braniteljima u ostvarenju njihovih prava, svladavanju svakodnevnih teškoća u smislu njihove resocijalizacije i poslovnog uključivanja u društvene tokove Republike Hrvatske. Zbog svih ostvarenih rezultata i inicijativa koje je pokrenula postala nezaobilazni državni i regionalni čimbenik. Njeni članovi/hrvatski branitelji su neprestano prisutni u radu lokalnih i državnih inicijativa, a kao promotori socijalne inkluzije, i razvoja međuljudskih odnosa i posebno tekovina (ostavština Domovinskog rata. Na dosadašnjim projektima s surađivali i imali potporu od Ministarstva branitelja, Ministarstva poljoprivrede temeljem organiziranja pojedinih manifestacija i edukacija i Ministarstva rada i mirovinskog sustava vezano za promociju i implementaciju ESF-a.

Pored toga Zajednica provodi edukacije i razne radionice vezane za održivi razvoj i resocijalizaciju ratnih veterana kroz radne terapije u suradnji s članovima udruge UDVDR RH Vukovarsko-srijemske i Osječke županije, civilnih udruga koji se bave zaštitom okoliša na prekograničnom prostoru s BiH, poput WWF, Lijepe naše, i općina i gradova koji surađuju na priobalnom prostoru RH. Kontinuirana skrb za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji slabijeg imovinskog stanja, a posebno se to odnosi na područja od posebne državne skrbi. Zajednica posebnu pažnju posvećuje aktivnostima osnaživanja i potpore starijim osobama/ratnim veteranima i članovima njihovih obitelji u suradnji s Ministarstvom branitelja, kao i obilježavanju važnih obljetnica iz Domovinskog rata.

Partner

Zajednica Pape Ivana XXIII

Prvi put je naša udruga registrirana u Republici Italiji 05. 07. 1972. godine. Zajednica Pape Ivana XXIII, prisutna je u Hrvatskoj od 1996. godine (prva registracija 1998. godine) i od tada pruža pomoć ovisnicima, osobama s tjelesnim invaliditetom i psihičkim problemima, starim, nemoćnim i siromašnim osobama, djeci i obiteljima u poteškoćama. Godine 2002. udruga je (pod ovim nazivom) upisana u Registar stranih udruga u RH. 25. svibnja 2004. godine je priznata od Papinske laičke kongregacije kao privatna međunarodna udruga vjernika papinskog prava. Od 2006. godine smo prisutni u Ujedinjenim narodima kao savjetodavno tijelo u ekonomsko socijalnom području (Special Consultative Status in ECOSOC). Udruga djeluje na širokom prostoru marginalizacije i siromaštva u 40 zemalja svijeta na svim kontinentima. “Naš svjetonazor uključuje stav da je znanstvena utemeljenost našeg programa od presudnog značaja, stoga inzistiramo na znanju i stručnosti u radu s korisnicima. Također se zalažemo za poštivanje ljudskih prava i toleranciju različitosti i primjenjujemo ih dosljedno u svom radu. Mi smo jedina organizacija civilnog društva koja se na sustavan način bavi prevencijom, tretmanom i resocijalizacijom ovisnosti u DNŽ i u ovom dijelu SDŽ. Surađivali smo i surađujemo s različitim institucijama – centrima za socijalnu skrb, pravosuđem, policijom, zavodima za javno zdravstvo, općinskim i gradskim poglavarstvima i drugima. Sudjelovali smo u mreži udruga i terapijskih zajednica (dok su postojale).

Otvorili smo i vodimo 4 terapijske zajednice; 1 u Dubrovačko – neretvanskoj županiji i 3 u Splitsko – dalmatinskoj, tri kuće su ispunile zakonom propisane uvjete i imaju sva potrebna odobrenja za rad. Završili smo procedure za četvrtu terapijsku zajednicu i poslali zahtjev za donošenje Rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licenciju) za terapijsku zajednicu u Borovcima. U ovom trenutku ukupan odobreni smještajni kapacitet je 55 korisnika od toga 16 u terapijskoj zajednici u Orahu, 18 u Zasioku i 21 u Velikom prologu. U terapijskoj zajednici u Borovcima smo osigurali smještaj za 15 korisnika za koje čekamo donošenje rješenja, tako da će ukupan kapacitet biti 70 korisnika.”

Partner

Udruga Dobra

Udruga ima iskustva u provođenju EU PROJEKATA kao korisnik bespovratnih sredstava I drugih različitih projektnih inicijativa. Udruga Dobra je 2012-2014 godine provodila program „Pomoć u kući starijim osobama“, sufinanciran kroz sredstva Ministarstva socijalne politike i mladih kroz ugovor s općinom Kula Norinska, te je sufinanciran sredstvima Dubrovačko-neretvanske županije i općine Pojezerje. Program “Pomoć u kući starijim osobama” predstavljao je model izvaninstitucionalne skrbi o starijim osobama koji je bio usmjeren poboljšanju kvalitete života osoba starije životne dobi, a u kojim se nastojalo povezati sve sudionike u lokalnoj zajednici s ciljem sprečavanja socijalne izoliranosti, kao i integriranje i aktivno sudjelovanje starijih osoba u životu društvene zajednice. Udruga svake godine u srpnju 2013. u suradnji s gradom Metkovićem organizirala Međunarodni sajam ekoloških i ruralnih proizvoda rukotvorina „Eko Rural“, u kojem je sudjelovalo minimalno sedamdesetak izlagača, a okupljalo je kreativce iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Organizacija je provodila inicijative „Hodaj“ i “Street Art”, u kojem su sudjelovali volonteri, a koji su za cilj imale animaciju volontera i unaprjeđenje sredine u kojoj žive u području likovnog stvaralaštva i unaprjeđenje zdravih životnih navika te aktivizam građana za očuvanje svog grada. Udruga DOBRA je provodila projekt “Život uz rijeku”.

Ciljana skupina su bili djeca i mladi iz tri osnovne škole. Uloga udruge je bila koordinacija između tri škole i drugih partnerskih organizacija te implementacija aktivnosti vezanih za izvaninstitucionalno obrazovanje i terenski rad učenika u području monitoringa riječnog stanja. Tijekom projekta su bile organizirane edukativne radionice, terenska istraživanja, obrada podataka i tiskovna konferencija. U 2014. godini udruga DOBRA provodila projekte: „Moja nova vještina“ čiji je cilj prijenos i razvoj novih vještina s kreativnih građana/volontera na djecu i mlade u svrhu unaprjeđenja kvalitete života i prevencije svih vrsta ovisnosti financiranog od Zaklade Kajo Dadić kroz decentralizirani model financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Projekt “Za sve nas-unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih sa posebnim potrebama i darovitih“ čiji je cilj omogućiti nove izvannastavne sadržaje u kojima će mladi dugoročno aktivno sudjelovati, a sve u svrhu stjecanja novih znanja i vještina financirane od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i sufinancirane od grada Metkovića. Trogodišnji program „Obrazovanjem do boljih usluga“ koji za cilj ima prevenciju institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba kroz pružanje usluga od strane kvalificiranog osoblja te povećanje dostupnost usluga stanovnicima ruralnih područja i PPDS-područja financirane sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih. Udruga je uspješno provela i projekt je provela projekt „Upoznajmo rijeku“ financiran kroz sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Također je bila dionicom projekta Umrežimo se – protiv korupcije! financiran od Europske unije kroz program IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj“. Tijekom od 2017. godine pa do 2020.godine u organizaciji udruge DOBRA provodio se program „Od obrazovanja do zapošljavanja“ kojim se educiralo žene starije od 40 godina i/ili dugotrajno nezaposlene žene za poslove dadilja, njegovateljice starijih i nemoćnih osoba te pomoćnih kuhara. Cilj programa je prevenirati institucionalizaciju starijih i nemoćnih osoba kroz pružanje usluga od strane kvalificiranog osoblja te povećati dostupnost usluga stanovnicima ruralnih područja i PPDS-područja. Financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Partner Centar za socijalnu skrb Metković. Partneri Grad Metković, CZSS Metković i Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski.