Selska cesta 119., Zagreb

O projektu

Projekt „VjerujUSebe“ Zajednice braniteljskih zadruga i partnera Udruge DOBRA i Zajednice pape Ivana XXIII provodi se s ciljem povećanja društvene uključenosti ovisnika u rehabilitaciji, ranjive skupine u riziku od socijalne isključenosti, na temelju stjecanja stručnih i poslovnih sposobnosti te vještina u sklopu aktivnosti širenja i unaprjeđenja kvalitete socijalnih usluga u zajednici. Sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, a provodi se na poziv „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“ Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, koje je posredničko tijelo razine 1. Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Nositelj

Zajednica braniteljskih zadruga

Zajednica braniteljskih zadruga je jedinstvena udruga osnovana 2007. godine koja okuplja pojedince, hrvatske branitelje i članove braniteljskih zadruga. Zajednica, sa sjedištem u Zagrebu, djeluje na području cijele Hrvatske te predstavlja logičan nastavak razvoja pomoći braniteljima u ostvarenju njihovih prava, svladavanju svakodnevnih teškoća u smislu njihove resocijalizacije i poslovnog uključivanja u društvene tokove Republike Hrvatske.

Partneri na projektu

Zajednica Pape Ivana XXIII

Zajednica Pape Ivana XXIII, prisutna je u Hrvatskoj od 1996. godine (prva registracija 1998. godine) i od tada pruža pomoć ovisnicima, osobama s tjelesnim invaliditetom i psihičkim problemima, starim, nemoćnim i
siromašnim osobama, djeci i obiteljima u poteškoćama. Godine 2002. udruga je (pod ovim nazivom) upisana u Registar stranih udruga u RH. 25. svibnja 2004. godine je priznata od Papinske laičke kongregacije kao privatna međunarodna udruga vjernika papinskog prava.

Udruga Dobra

Udruga ima iskustva u provođenju EU PROJEKATA kao korisnik bespovratnih sredstava i drugih različitih projektnih inicijativa. Udruga Dobra je 2012-2014 godine provodila program „Pomoć u kući starijim osobama“, sufinanciran kroz sredstva Ministarstva socijalne politike i mladih kroz ugovor s općinom Kula Norinska, te je sufinanciran sredstvima Dubrovačko-neretvanske županije i općine Pojezerje.

Za više informacija o partnerima posjetite stranicu: https://vjerujusebe.net/pocetna-stranica/partneri/