Selska cesta 119., Zagreb

O projektu

Projekt „VjerujUSebe“ Zajednice braniteljskih zadruga i partnera Udruge DOBRA i Zajednice pape Ivana XXIII provodi se s ciljem povećanja društvene uključenosti ovisnika u rehabilitaciji, ranjive skupine u riziku od socijalne isključenosti, na temelju stjecanja stručnih i poslovnih sposobnosti te vještina u sklopu aktivnosti širenja i unaprjeđenja kvalitete socijalnih usluga u zajednici. Sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, a provodi se na poziv „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“ Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, koje je posredničko tijelo razine 1. Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Naziv projekta: VjerujUSebe

Broj projekta: UP.02.2.2.06.0119

Korisnik: Zajednica braniteljskih zadruga, Selska cesta 119 10000 Zagreb

Partneri:

Udruga Dobra

o Ante Starčevića 1, 20350 Metković

Zajednica pape Ivana XXIII

o Veliki Prolog 26, 21276 Vrgorac

Upravljačko tijelo razine 1: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca, od 01. 11. 2020 do 01. 11. 2022

Ukupna vrijednost projekta: 1.435.255,12 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 1.435.255,12 kuna

Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstava u iznosu od 85% vrijednosti projekta, a Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstava u iznosu od 15% ukupne vrijednosti projekta

Opis projekta i ciljne skupine:

Korisnici ovog projekta su osobe s problemima ovisnosti raznih vrsta koji danas predstavljaju globalni problem koji se reflektira na lokalne zajednice i pojedince. S ciljem da se izbjegne socijalna isključenost tih pojedinaca te siromaštvo koje je posljedica dugotrajne nezaposlenosti ovaj projekt nudi razne aktivnosti i socijalne usluge savjetovanja i pomaganja.

Glavni ciljevi:

Povećati uključenost u društvo pripadnika ciljne skupine u riziku od socijalne isključenosti na temelju stjecanja stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina u sklopu aktivnosti širenja i unaprjeđenja kvalitete socijalnih usluga u zajednici.

Pokrenuti promjene u društvenoj zajednici i educirati pripadnike društvenih skupina u riziku od socijalne isključenosti u svezi njihove resocijalizacije na temeljima aktivnosti podizanja svijesti javnosti o potrebi pružanja stručne podrške pojedincima.

Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja socijalnih usluga i osobnih stručnih sposobnosti i vještina.

Očekivani rezultati projekta:

Unaprjeđenje kvalitete života korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo na temeljima stečenog zvanja vezanog za razne obrte i specijalistička znanja u segmentu ekološke poljoprivrede i prerade primarnih proizvoda.

Zajednički pokazatelji ostvarenja Operativnog programa koji se odnose na projekt:

SO 206 – Broj pružatelja socijalnih usluga koji provode projekte – 3

UP.02.2.2.06-01 – Druge osobe u nepovoljnom položaju – 24 osobe

SO 201 – Broj aktivnosti za podizanje svijesti/javne kampanje – 10

SR 206 – Broj stručnjaka osposobljenih u području socijalnih usluga – 7 osoba

Specifični pokazatelj poziva UP.02.2.2.06, Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1, koji se odnose na projekt:

1. Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici;

3. Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga

Kontakt osobe za više informacija:

Ante Vukušić – Broj telefona: 092 286 2533

Nebojša Jerković – Broj telefona: 099 2610 963

e-mail: zajednica.bz@gmail.com